Andy's News:

 

柏芝賺夠上岸減產嘆世界

 

( ) : 6 ,7

由 張芝 、 吳 鎮 宇 、 安 志 杰 和 雪 妮 等 主 演 , 葉 偉 信 執 導 的 電 影 《 小 白 龍 情 海 翻 波 》 , 前 晚 於 尖 沙 嘴 舉 行 首 映 禮 。 期 間 , 芝 大 談 拍 攝 動 作 場 面 時 甚 少 用 替 身 , 還 笑 言 跟 葉 偉 信 和 吳 鎮 宇 同 是 傻 子 , 因 3 人 會 為 一 片 綠 葉 而 笑 足 3 小 時 , 而 芝 見 到 儀 式 上 所 用 的 大 南 瓜 , 即 謂 係 寓 意 新 片 好 「 難 瓜 」 , 還 大 開 香 檳 預 祝 票 房 報 捷 。
   

穿 上 近 3 萬 元 的 贊 助 新 裝 的 芝 , 揚 言 現 時 已 是 慳 妹 一 名 , 沒 必 要 的 花 費 也 盡 量 避 免 , 全 因 已 生 減 產 念 頭 , 她 說 ﹕ 「 因 為 開 始 覺 得 精 神 同 體 力 都 好 , 想 減 工 作 量 , 近 兩 個 月 已 推 掉 8 部 戲 , 因 為 身 體 唔 好 , 之 前 患 腎 炎 積 水 , 幾 日 都 發 燒 到 105 度 , 諗 起 可 能 係 滑 水 時 的 海 水 污 糟 , 所 以 都 有 陰 影 , 考 慮 唔 滑 水 。 」

 芝 又 謂 ﹕ 「 依 家 錢 對 我 唔 係 最 重 要 , 我 都 捱 了 6 7 年 , 舒 服 生 活 至 係 最 重 要 。 不 過 我 會 出 唱 片 , 而 且 開 始 錄 音 , 亦 同 唱 片 公 司 講 好 不 設 限 期 , 錄 到 最 好 才 出 碟 , 唔 想 太 趕 同 太 大 壓 力 。 ( 已 拍 夠 電 影 ﹖ ) 其 實 慳 住 使 都 夠 過 世 , 第 時 都 應 該 會 有 老 公 。 但 我 依 家 唔 覺 有 人 追 , 以 前 去 夜 店 玩 都 有 放 電 , 但 依 家 我 覺 得 唔 拍 拖 仲 開 心 , 不 過 我 27 28 歲 後 一 定 會 拍 拖 結 婚 。
      

提 到 芝 向 來 是 家 中 的 經 濟 支 柱 , 家 人 會 否 跟 她 一 同 慳 家 ﹖ 芝 說 ﹕ 「 我 屋 企 人 係 好 慳 , 成 家 人 最 大 花 費 都 係 車 , 我 每 次 買 車 都 係 車 換 車 , 連 埋 屋 企 人 只 得 4 部 車 , 自 己 只 得 兩 部 車 , Mini Cooper 是 用 來 去 玩 水 上 活 動 同 載 狗 買 , 另 一 部 保 時 捷 係 去 街 用 。 」

芝 更 透 露 早 前 有 意 在 上 海 置 業 來 減 壓 , 可 惜 發 現 身 處 當 地 同 樣 受 到 狗 仔 隊 跟 蹤 才 擱 置 , 她 說 ﹕ 「 因 為 壓 力 大 到 消 化 唔 到 , 都 有 諗 過 搬 去 澳 洲 或 美 國 , 有 工 作 才 返 港 , 但 機 程 又 太 遠 , 泰 國 又 太 多 香 港 旅 行 團 。 」

另 外 , 芝 昨 日 出 席 環 球 唱 片 公 司 10 周 年 記 者 會 , 談 到 只 注 重 唱 片 推 拍 電 影 , 可 會 擔 心 收 入 ﹖ 她 說 ﹕ 「 冇 問 題 , 我 經 濟 穩 定 , 依 家 已 有 一 間 小 屋 。 ( 已 做 富 婆 ﹖ ) 唔 好 咁 講 , 我 爸 爸 咁 肥 都 想 起 間 大 屋 畀 佢 , 不 過 不 停 追 求 錢 會 好 痛 苦 。 ( 有 傳 你 爸 爸 於 飛 機 上 當 眾 除 衫 褲 ﹖ ) 我 唔 知 , 我 不 問 世 事 , 不 聽 、 不 回 應 。

           

2004/10/28