Andy's News:

 

蕭 正 楠 獲 平 反 續 爭 新 人 獎

「 第 二 十 三 屆 香 港 電 影 金 像 獎 」 日 前 公 布 角 逐 名 單 後 問 題 多 多 , 繼 蕭 正 楠 競 逐 「 最 佳 新 人 獎 」 的 資 格 被 質 疑 後 , 昨 亦 有 讀 者 透 過 電 郵 , 指 斥 《 少 年 阿 虎 》 的 安 志 杰 及 《 忘 不 了 》 的 原 島 大 地 亦 無 資 格 競 逐 新 人 獎 , 原 因 是 前 者 早 已 主 演 電 影 《 黑 俠 》 , 而 後 者 亦 已 參 加 過 內 地 多 部 電 影 的 演 出 。

蕭 正 楠 年 前 以 真 名 蕭 錦 麟 參 演 電 影 《 監 獄 風 雲 之 少 年 犯 》 的 拍 攝 工 作 , 豈 料 今 次 憑 《 六 樓 后 座 》 獲 金 像 獎 提 名 即 被 翻 舊 帳 質 疑 資 格 。 電 影 金 像 獎 協 會 就 此 開 會 商 討 , 昨 日 傍 晚 發 表 聲 明 , 指 評 選 事 務 組 一 致 認 為 蕭 正 楠 的 戲 份 未 牴 觸 其 候 選 資 格 。

蕭 正 楠 先 前 已 表 明 , 即 使 被 除 名 , 入 圍 已 開 心 , 昨 日 他 透 過 電 話 接 受 記 者 訪 問 時 明 顯 相 當 高 興 : 「 好 似 放 下 心 頭 大 石 , 到 時 ( 即 頒 獎 禮 當 晚 ) 揀 定 套 靚 衫 出 席 囉 ! 雖 然 對 手 好 強 我 未 必 有 獎 攞 , 但 係 如 果 勝 出 , 個 獎 一 定 會 送 畀 李 進 。 」 蕭 正 楠 不 諱 言 早 前 在 家 狂 追 看 對 手 的 電 影 , 如 今 很 想 遇 到 好 劇 本 , 放 多 點 心 機 於 影 壇 發 展 。

安 志 杰 原 島 大 地 亦 被 質 疑
至 於 安 志 杰 與 原 島 大 地 的 候 選 資 格 被 質 疑 , 金 像 獎 主 席 文 雋 昨 回 覆 謂 : 「 《 黑 俠
》 係 03 o既 電 影 , 安 志 杰 係 同 年 拍 《 少 年 阿 虎 》 , 所 以 佢 o既 資 格 根 本 冇 問 題 。 至 於 原 島 大 地 雖 然 係 內 地 演 出 經 驗 豐 富 , 但 佢 係 第 一 次 係 香 港 拍 戲 , 所 以 都 冇 野 oY ! 」  

 

http://orientaldaily.com.hk/cgi-bin/nsrch.cgi?seq=373491